mgid.com, 219940, DIRECT, d4c29acad76ce94f Pengertian Bank | Lepank

Loading...

Pengertian Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

Loading...

0 Response to "Pengertian Bank"