mgid.com, 219940, DIRECT, d4c29acad76ce94f Pengertian Teori Komunikasi | Lepank

Loading...

Pengertian Teori Komunikasi

Teori komunikasi merupakan hubungan di antara konsep teoretikal yang membantu memberi, secara keseluruhan ataupun sebahagiannya, keterangan, penjelasan, penerangan, penilaian ataupun ramalan tindakan manusia berdasarkan komunikator (orang) berkomunikasi (bercakap, menulis, membaca, mendengar, menonton, dan sebagainya) untuk jangka masa tertentu melalui media (CRAGAN & SHIELDS, 1998))

Loading...

0 Response to "Pengertian Teori Komunikasi"