mgid.com, 219940, DIRECT, d4c29acad76ce94f Pengertian Persekutuan Firma Menurut KUHD | Lepank
Loading...

Pengertian Persekutuan Firma Menurut KUHD

KUHD, firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama untuk kepentingan bersama. namun, persekutuan boleh bernama seorang anggota atau nama lain.

Loading...

0 Response to "Pengertian Persekutuan Firma Menurut KUHD"