Loading...

Pengertian Cibophobia dan Claustrophobia

Pengertian Cibophobia dan Claustrophobia

Cibophobia adalah Takut pada makanan.(Sitophobia, Sitiophobia)
Claustrophobia adalah Takut pada ruang terbatas.

Loading...

0 Response to "Pengertian Cibophobia dan Claustrophobia"