mgid.com, 219940, DIRECT, d4c29acad76ce94f Pengertian Climacophobia dan Clinophobia | Lepank
Loading...

Pengertian Climacophobia dan Clinophobia

Pengertian Climacophobia dan Clinophobia

Climacophobia adalah Takut pada tangga, mamanjat, atau takut jatuh dari tangga.
Clinophobia adalah Takut untuk tidur.

Loading...

0 Response to "Pengertian Climacophobia dan Clinophobia"