Variasi Motor

Pengertian Dutchphobia,Dysmorphophobia dan Dystychiphobia

Pengertian Dutchphobia,Dysmorphophobia dan Dystychiphobia

Dutchphobia - Takut pada orang belanda.
Dysmorphophobia - Takut pada kelainan bentuk/bentuk yang cacat.
Dystychiphobia - Takut pada kecelakaan.
loading...