Loading...

Pengertian Gnosiophobia dan Graphophobia

Pengertian Gnosiophobia dan Graphophobia

Gnosiophobia - Takut pada ilmu pengetahuan.
Graphophobia - Takut unutk menulis atau takut pada tulisan tangan.

Loading...

0 Response to "Pengertian Gnosiophobia dan Graphophobia"