Variasi Motor

Pengertian Textophobia dan Thaasophobia

Pengertian Textophobia dan Thaasophobia

Textophobia - Takut pada bahan kain tertentu.
Thaasophobia - Takut unutk duduk.
loading...