Loading...
loading...

Pengertian Vitricophobia dan Walloonphobia

Pengertian Vitricophobia dan Walloonphobia

Vitricophobia - Takut pada ayah angkat.
Walloonphobia - Takut pada Walloons.

Loading...