Pengertian Moluska

Moluska adalah hewan bertubuh lunak yang terlindungi oleh lapisan mantel. Banyak spesies moluska yang memiliki cangkang kapur pelindung yang menyatu dengan mantel. Cangkang dapat ada diluar tubuh (misalnya pada siput) atau didalam tubuh (misalnya ikan sotong). Gurita adalah moluska yang tidak memiliki cangkang sama sekali. Moluska dapat hidup di darat dan diperairan air tawar atau asin. Beberapa jenis moluska seperti remis hampir sama sekali tidak pernah bergerak. Ada pula moluska yang berkaki tunggal. Spesies limpet bergerak ke tempat lain untuk mencari makan, tetapi selalu kembali ketempatnya semula.