mgid.com, 219940, DIRECT, d4c29acad76ce94f Pengertian Kehidupan | Lepank
Loading...

Pengertian Kehidupan

Kehidupan merupakan suatu kisah yang penuh berliku. kelangsungannya senantiasa berputar - putar di ruang lingkup yang serupa dari satu generasi sejak mula manusia diciptakan hinggalah menjejak kepada waktu yang paling hampir dan kisahnya selalu berulang - ulang(SUHAIRI AWANG)

Loading...

0 Response to "Pengertian Kehidupan"