Loading...

Pengertian Persekutuan Firma Menurut KUHD

KUHD, firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama untuk kepentingan bersama. namun, persekutuan boleh bernama seorang anggota atau nama lain.

Loading...

0 Response to "Pengertian Persekutuan Firma Menurut KUHD"