Pengertian Ankylophobia

Pengertian Ankylophobia
Ankylophobia adalah Takut sikap tak bergerak suatu sambungan.