mgid.com, 219940, DIRECT, d4c29acad76ce94f Pengertian Astraphobia or Astrapophobia - Lepank

Pengertian Astraphobia or Astrapophobia

Pengertian Astraphobia or Astrapophobia

Astraphobia or Astrapophobia adalah Takut pada guntur dan kilat.(Ceraunophobia, Keraunophobia)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel