Pengertian Homophobia

Pengertian Homophobia
 
Homophobia adalah Takut pada kesamaan, monotony atau homoseksual atau menjadi homoseks.