Pengertian Arithmophobia dan Arrhenphobia

Pengertian Arithmophobia dan Arrhenphobia

Arithmophobia adalah Takut pada angka.
Arrhenphobia adalah Takut pada laki-laki.