Loading...

Pengertian Arithmophobia dan Arrhenphobia

Pengertian Arithmophobia dan Arrhenphobia

Arithmophobia adalah Takut pada angka.
Arrhenphobia adalah Takut pada laki-laki.

Loading...

0 Response to "Pengertian Arithmophobia dan Arrhenphobia"