mgid.com, 219940, DIRECT, d4c29acad76ce94f Pengertian Cenophobia or Centophobia dan Chaetophobia - Lepank

Pengertian Cenophobia or Centophobia dan Chaetophobia

Pengertian Cenophobia or Centophobia dan Chaetophobia

Cenophobia or Centophobia adalah Takut pada hal atau ide baru.
Chaetophobia adalah Takut pada rambut.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel