Loading...

Pengertian Climacophobia dan Clinophobia

Pengertian Climacophobia dan Clinophobia

Climacophobia adalah Takut pada tangga, mamanjat, atau takut jatuh dari tangga.
Clinophobia adalah Takut untuk tidur.

Loading...