mgid.com, 219940, DIRECT, d4c29acad76ce94f Pengertian Crystallophobia dan Cyberphobia | Lepank

Loading...

Pengertian Crystallophobia dan Cyberphobia

Pengertian Crystallophobia dan Cyberphobia

Crystallophobia adalah Takut pada kristal atau kaca.
Cyberphobia adalah Takut pada komputer atau bekerja menggunakan komputer.

Loading...

0 Response to "Pengertian Crystallophobia dan Cyberphobia"