Pengertian Dextrophobia dan Diabetophobia

Pengertian Dextrophobia dan Diabetophobia

Dextrophobia adalah Takut pada benda yang ada di sebelah kanan badan.
Diabetophobia adalah Takut pada diabetes.