Pengertian Doraphobia,Doxophobia dan Dromophobia

Pengertian Doraphobia,Doxophobia dan Dromophobia

Doraphobia - Takut pada bulu, atau bulu binatang.
Doxophobia - Takut mengemukakan pendapat atau menerima pujian.
Dromophobia - Takut menyebrang jalan.