Pengertian Hadephobia dan Hagiophobia

Pengertian Hadephobia dan Hagiophobia

Hadephobia - Takut neraka.
Hagiophobia - Takut pada orang suci dan segala sesuatu yang suci.