Pengertian Hominophobia dan Homophobia

Pengertian Hominophobia dan Homophobia

Hominophobia - Takut pada laki-laki.
Homophobia - Takut pada kesamaan, monotony atau homoseksual atau menjadi homoseks.