mgid.com, 219940, DIRECT, d4c29acad76ce94f Pengertian Hominophobia dan Homophobia | Lepank

Loading...

Pengertian Hominophobia dan Homophobia

Pengertian Hominophobia dan Homophobia

Hominophobia - Takut pada laki-laki.
Homophobia - Takut pada kesamaan, monotony atau homoseksual atau menjadi homoseks.

Loading...

0 Response to "Pengertian Hominophobia dan Homophobia"