Loading...

Pengertian Laliophobia or Lalophobia dan Leprophobia or Lepraphobia

Pengertian Laliophobia or Lalophobia dan Leprophobia or Lepraphobia

Laliophobia or Lalophobia - Takut untuk berbicara.
Leprophobia or Lepraphobia - Takut pada penyakit kusta.

Loading...

0 Response to "Pengertian Laliophobia or Lalophobia dan Leprophobia or Lepraphobia"