Loading...

Pengertian Motorphobia dan Mottephobia

Pengertian Motorphobia dan Mottephobia

Motorphobia - Takut pada kendaraan bermotor.
Mottephobia - Takut pada ngengat.

Loading...

0 Response to "Pengertian Motorphobia dan Mottephobia"