Pengertian Myrmecophobia dan Mythophobia

Pengertian Myrmecophobia dan Mythophobia


Myrmecophobia - Takut pada semut.
Mythophobia - Takut pada mitos atau cerita atau pernyataan salah.