mgid.com, 219940, DIRECT, d4c29acad76ce94f Pengertian Papyrophobia dan Paralipophobia | Lepank

Loading...

Pengertian Papyrophobia dan Paralipophobia

Pengertian Papyrophobia dan Paralipophobia

Papyrophobia - Taut pada kertas.
Paralipophobia - Takut untuk mengabaikan tugas dan bertanggung jawab.

Loading...

0 Response to "Pengertian Papyrophobia dan Paralipophobia"