mgid.com, 219940, DIRECT, d4c29acad76ce94f Pengertian Peladophobia dan Pellagrophobia | Lepank

Loading...

Pengertian Peladophobia dan Pellagrophobia

Pengertian Peladophobia dan Pellagrophobia

Peladophobia - Takut pada orang botak/plontos/gundul.
Pellagrophobia - Takut pada penyakit yang disebabkan oleh makanan.

Loading...

0 Response to "Pengertian Peladophobia dan Pellagrophobia"