mgid.com, 219940, DIRECT, d4c29acad76ce94f Pengertian Sitophobia or Sitiophobia dan Snakephobia - Lepank

Pengertian Sitophobia or Sitiophobia dan Snakephobia

Pengertian Sitophobia or Sitiophobia dan Snakephobia

Sitophobia or Sitiophobia - Taut pada makanan atau takut makan. (Cibophobia)
Snakephobia - Taut pada ular. (Ophidiophobia)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel