Pengertian Xenophobia dan Xerophobia

Pengertian   Xenophobia dan Xerophobia


Xenophobia - Takut pada orang tak dikenal atau orang asing.
Xerophobia - Takut akan kekeringan.